Tijd en frequentie kalibratie

Timers of stopwatches worden aantoonbaar herleidbaar gekalibreerd met een lage onzekerheid met ISO-17025 kalibratiecertificaat.
Kalibratie van frequentie wordt afgeleid vanaf onze nauwkeurige GPS standaard met 10MHz voor o.a. counters met 11 cijfers.
Frequentiebronnen, calibratoren enzovoort kunnen wij meten en kalibreren met onze super nauwkeurige counter.
Oscilloscopen en andere frequentiemeters kan TKS BV tot 300MHz kalibreren, dit is dan volgens ISO-10012.
Voor onze meetonzekerheid verwijzen wij graag naar onze RvA scope.

Snelle doorlooptijd

In ons vaste laboratorium streven wij naar een doorlooptijd van maximaal 10 werkdagen. Bij een kalibratie on-site of in ons mobiel laboratorium heeft u uw apparatuur dezelfde dag weer beschikbaar!