Validatie

Validatie is het controleren van een waarde of een methode op geldigheid of juistheid.

In feite wordt door middel van verificatie aan de hand van een aantal vooraf opgestelde eisen aangetoond dat uw systeem, of instrument met een grote mate van zekerheid in staat is de bedoelde resultaten op te leveren.
Binnen een dergelijk validatieproject is er meestal sprake een drietal deelgebieden:

  1. De IQ – ofwel Installation Qualification; hierbij wordt bijvoorbeeld gecontroleerd of bij een apparaat alle gewenste lampjes branden indien nodig, of alle knoppen en -benodigde- indicaties erop zitten en of de bediening is zoals beschreven (of de beschreven handeling ook het bijbehorende resultaat oplevert);
  2. De OQ – ofwel Operational Qualification; waarbij wordt bepaald of het systeem bij de juiste instellingen ook het juiste resultaat (parameter) oplevert (bij een oven bijvoorbeeld de juiste temperatuur en vochtigheid), maar waarbij ook wordt getoetst of de benodigde alarmeringen ook daadwerkelijk optreden indien van toepassing;
  3. De PQ – ofwel Performance Qualification; waarbij wordt bepaald of het systeem ook het gewenste eindresultaat oplevert (het product van de gewenste eigenschappen, de juiste uitkomst bij software, et cetera)

Uitvoering en rapportage

Validaties en metingen worden uitgevoerd door onze goed opgeleide meettechnici. Zij hebben tevens veiligheidstrainingen (VCA) gevolgd.
Onze meettechnici zijn voorzien van geavanceerde meetapparatuur.
Onze meettechnici werken volgens vastgelegde meetprotocollen die zijn samengesteld uit de geldende normen.
Ook voeren wij metingen uit conform een klantspecifiek protocol.
Bij het uitvoeren van de werkzaamheden worden de huisregels en de veiligheidsregels altijd in acht genomen.
Er wordt uitsluitend gewerkt met gekalibreerde en goedgekeurde meetapparatuur om zuivere meetwaarden te verkrijgen.
De rapportage geschiedt elektronisch door middel van klantspecifieke, geautomatiseerde meetrapporten.
Gemeten waardes worden direct in het systeem ingevoerd waardoor een snelle doorlooptijd van de rapportage naar de opdrachtgever wordt gegarandeerd.
De overzichtelijke rapportages bestaan uit de meetresultaten, toegepaste meetprotocollen, kalibratierapporten van de gebruikte apparatuur,
keuringscertificaten, prints van ruwe data, conclusies en eventuele adviezen en aanbevelingen met betrekking tot een beter gebruik van de installatie of de apparatuur.

Snelle doorlooptijd

In ons vaste laboratorium streven wij naar een doorlooptijd van maximaal 10 werkdagen. Bij een kalibratie on-site of in ons mobiel laboratorium heeft u uw apparatuur dezelfde dag weer beschikbaar!